TKO SMO

Projekti

Projekti u tijeku

 • YEIM UP (Young Entrepreneurs in Motion)

  Projekt YEIM osmišljen je u svrhu promicanja europskog poduzetništva, posebice u ICT sektoru (male i srednje tvrtke koji su davatelji informatičkih usluga i proizvoda za druge male i srednje tvrtke).

 • Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Biskupija

  S ciljem demografske i gospodarske revitalizacije općine, uspostavljamo Društveni centar za održivi razvoj lokalne zajednice kao glavni instrument za gospodarski, društveni i kulturni razvoj. Općina Biskupija, temeljem Ugovora o korištenju javnog prostora, ustupa objekt u 100% vlasništvu Općine na korištenje i upravljanje partnerskim NVO-ima za javnu namjenu, tj. za provedbu postojećih i razvoj novih programa za unaprjeđenje kvalitete lokalnog života (informatičke pismenosti; građanskih...

 • ECOVINEGOALS

  ECOVINEGOALS - ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies (Održivo upravljanje vinogradarskih krajolika kao dio strateškog teritorijalnog razvoja).

 • YEIM 2 (Young Entrepreneurs in Motion)

  Projekt YEIM osmišljen je u svrhu promicanja europskog poduzetništva, posebice u ICT sektoru (male i srednje tvrtke koji su davatelji informatičkih usluga i proizvoda za druge male i srednje tvrtke).

 • Croatian Universities for EU projects

  Projekt djeluje kroz Konzorcij sastavljen od 9 hrvatskih visokih učilišta i Udruge Informo koja je ujedno i koordinator Konzorcija. U skladu s tim ciljem, Konzorcij studentima koji pohađaju njegova visoka učilišta pruža mogućnost odlaska na stručnu praksu u organizacije diljem Europe.

Završeni projekti

 • POSITIVE EVS

  Od volontera koji sudjeluju u projektu “POSIT.IVE“ očekuje se interes za razvojem života članova zajednice i poboljšanje vlastitih vještina, kao i želja za životom u inozemstvu u multikulturalnom okruženju, te volja za radom na različitim zadacima. Volonteri sudjeluju u raznim aktivnostima koje provode Udruga Informo i Udruga ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana.

 • WISE - While innovating and strenghtening Europe

  Cilj projekta je promovirati demokratsko uključivanje i aktivno građanstvo te stvaranje sindikalnih politika koristeći "bottom-up" pristup i participatorne metode. Većina ljudi osjeća da njihovo društvo treba transformaciju, posebice nakon kriznih vremena kada proživljavaju neugodne ekonomske i socijalne situacije.

 • 2REVIVE - Revival entrepreneurship through second chance

  Kao glavni prioritet Europe 2020, poduzetništvo je definirano kao jaki pokretač ekonomskog rasta i smanjenja nezaposlenosti. No, statistike pokazuju da čak 30 % novih poduzeća ne uspije opstati u prva 24 mjeseca, a 50 % novih poduzeća ne uspije opstati do pete godine poslovanja.

 • FOCUS EVS - Fostering and Obtaining Changes and Urban Sustainability

  FOCUS - Fostering and Obtaining Changes and Urban Sustainability temelji se na nekoliko uspješnih projekata EVS-a (Europske volonterske službe) provedenih u Vodnjanu tijekom posljednjih nekoliko godina. Opći cilj projekta je poticanje i održavanje promjena te urbana održivost.

 • YEIM (Young Entrepreneuras in Motion)

  Projekt YEIM osmišljen je u svrhu promicanja europskog poduzetništva, posebice u ICT sektoru (male i srednje tvrtke koji su davatelji informatičkih usluga i proizvoda za druge male i srednje tvrtke).

 • "Zaposli se!"

  Projekt "Zaposli se!" usmjeren je na obrazovanje i informiranje mladih, poglavito nezaposlenih ljudi u Istarskoj županiji kroz umrežavanje udruga Informo i Istarsko - Ekomuzej iz Vodnjana, Labin Art Express XXI iz Labina i ZUM iz Pule, te otvorenog učilišta Diopter iz Pule.

 • ACTIVE - Accelerating Change Through International Volunteering Enthusiasts

  Cilj projekta ACTIVE je povećati razinu ključnih kompetencija volontera kroz njegovanje njihove kreativnosti i stručnih vještina kako bi dodali međunarodnu vrijednost lokalnoj zajednici valorizacijom lokalnih proizvoda i baštine na održiv način.

 • "Didaktička farma: Vrijednost dobre hrane od sjemenja do tanjura"

  Projekt Didaktička farma provodi se u partnerstvu s udrugama Istarsko - Ekomuzej Vodnjan i Lijepa naša te OŠ Vodnjan - Dignan i Gradom Vodnjanom. OŠ Vodnjan - Dignan ima u svom posjedu 4,5 Ha obradivog tla s maslinikom i starom štalom.

 • VENTURES8 - Erasmus za mlade poduzetnike (EYE)

  Projekt "Ventures8", kao dio programa Erasmus za mlade poduzetnike, pogranični je program razmjene koji pruža priliku mladim i obećavajućim poduzetnicima da uče od iskusnih poduzetnika - upravljača manjih poduzeća u drugim zemljama sudionicama. Iskustva se razmjenjuju tijekom boravka kod iskusnog poduzetnika koji novom poduzetniku pomaže steći potrebne vještine za vođenje manjeg poduzeća. S druge strane, iskusnom se poduzetniku pruža novi pogled na njegovo poduzeće, dobiva priliku surađivati s...

 • "PROWOMEN" (Proposal and Strategies for Woman Entrepreneurs)

  Osnovni cilj ovog međunarodnog projekta je unaprijediti i promicati poduzetničke vještine žena s djecom kako bi ih se osposobilo za suočavanje s gospodarskom krizom koja pogađa Europu. Projekt namjerava razviti osobne, profesionalne i jezične vještine kod žena koje će im omogućiti da postanu profesionalci i menadžeri.

 • DINAMIC - Developing Innovative Network of Associations to Motivate Initiatives and Cooperation

  Cilj je pokazati volonterima kako koristiti sve mogućnosti koje razni europski programi nude za razvoj i jačanje zajednice. Također, razvoj kreativnosti i stručnih vještina volontera potreban je kako bi dodali međunarodnu vrijednost lokalnoj zajednici valorizacijom lokalnih proizvoda i baštine na održiv način.

Postani naš partner
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account