"Didaktička farma: Vrijednost dobre hrane od sjemenja do tanjura"

Početak/Kraj: 1.9.2016. - 31.8.2017.
Trajanje: 12 mjeseci
Nositelj projekta: Udruga Informo

Projekt Didaktička farma provodi se u partnerstvu s udrugama Istarsko - Ekomuzej Vodnjan i Lijepa naša te OŠ Vodnjan - Dignan i Gradom Vodnjanom. OŠ Vodnjan - Dignan ima u svom posjedu 4,5 Ha obradivog tla s maslinikom i starom štalom.

Zemljište okružuje samu školu i nije imalo dosad ikakvu funkciju osim povremenog druženja djece na za vrijeme odmora. Udruga Informo i Istarsko - Ekomuzej Vodnjan osnislile su sadržaje koji bi se mogli realizirati u sklopu zemljišta te se odvija u više faza. Prva je transformacija staje u izložbeni prostor unutar koje trenutno borave tri istarska magarca. U tom izložbenm prostoru želi se stvoriti sveza između ruralne i urbane sredine, prikaati i približiti tradicionalan način života različitim sredinama, novim generacijama ukazati na važnost tradicije i seoske kulture te zanata i obrtništva. Druga faza je izgradnja nadstrešnice za zbrinjavanje magaraca. Treća faza je uređenje centralnog prostora farme - prostor s visokom pergolom prekrivenom biljkama penjačicama i opremeljen urbanom opremom - recikliranim stolicama i stolovima. Uloga centralonog prostora je prvenstveno za održavanje satova u prirodi i mjesto druženja za djecu. Četvrta faza je u suradnji sa stručnjacima agronomima i krajobraznim arhitektima podići povrtnjak, gredicu s aromatičnim i dekorativnim biljem te voćnjaka. Zadnja faza j održavanje edukativnih aktivnosti - nastava u prirodi i radionice na farmi. Iako se djeca planiraju uključiti u gotovo sve faze projekta, u dogovoru s nastavnim osobljem škole isplaniran je niz edukativnih aktivnosti koje će koristiti enteraktivan pristup kako bi se djeci približio tradicionalan način uzgoja bilja, važnost zdrave prehrane i boravka u prirodi, očuvanje okoliša i sl.

Ciljane skupine

Učenici i nastavno osoblje OŠ "Vodnjan", članovi Udruge Informo, Udruga ISTARSKO - Ekomuzej iz Vodnjana i Udruga Lijepa naša, djelatnici javne uprave Grada Vodnjana.

Ciljevi

Cilj projekta Didaktička farma je podiznje svijesti prvenstveno među djecom i mladima, ali i lokalnom zajednicom općenito, o očuvanju okoliša kroz vrednovanje prizvodnje zdravog prehrambeno porizvoda istovremeno poštujući tradicijske vrijednosti oimoću metoda učenja kroz rad. Dodatnim edukativnim sadržajem u području zaštite okoliša i održivog razvoja teži se stvaranju jedinstvenog mjesta za druženje, učenje i zabavu izvan redovito odgojno - obrazovnog sustava.

Aktivnosti

 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva
 • Izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje
 • Organiziranje slobodnog vremena
 • Poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice
 • Suradnja s lokalnim institucijama
 • Javno zagovaranje
 • Umrežavanje
 • Aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša
 • Informiranje i osvještavanje javnosti
 • Izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

Link na projekt:

Novosti

 • Izvještaj o rezultatima projekta "Didaktička farma: Vrijednost dobre hrane od sjemenja do tanjura"

  Provedbom projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Didaktička farma: Vrijednost dobre hrane od sjemenja do tanjura“dodala se nova dimenzija redovitom odgojno – obrazovnom sustavu, kojom su djeca stekla nova znanja i vještine, te su naučila važnost prirodnog uzgoja i zdrave prehrane čime se poboljšava kvaliteta njihovih života. Uz navedeno, tradicionalnim se pristupom u održavanju farme, kao i brigom za magarce, poradilo na očuvanju lokalnog identiteta. Projekt se provodio na posjedu OŠ „Vodnjan“ koji neposredno okružuje samu školu, i ima više od 4,5 hektara obradivog tla s maslinikom i starom štalom.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account