POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU IZRADE PROMOTIVNOG VIDEA

Sukladno potrebama realizacije projektnih aktivnosti projakta ECOVINEGOALS, udruga INFORMO objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU IZRADE PROMOTIVNOG VIDEA


1. Opći podaci o naručitelju
INFORMO - udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja
Ul. Sveta Catarina 9 | 52215 – Vodnjan, HRVATSKA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 00385 (0)52/512-318
Mobitel: 00385 (0)
091/6189-032

2. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava usluge izrade promotivnog videa za projekt ECOVINEGOALS (broj projekta 866). Cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.
Svrha posla/usluge: Snimiti dronom pejsaže, vinograde, berbu, sadnju i obradu vinograda, preradu grožđa na području Istre. Snimljeni materijal oblikovati u interesantan promotivni video koji će prikazati ključne informacije o projektu.
Izrada promotivnog videa uključuje:
- snimanje u visokoj rezoluciji
- snimanje dronom
- montaža, postprodukcija, čitanje teksta na engleskom jeziku
- prijevod teksta na hrvatski jezik - titlovi
- dodatno umetanje u titlove preostalih prijevoda tekstova partnera - talijanski, slovenski, srpski, crnogorski.
Konačno trajanje promotivnog videa - cca 3 minute.
Vrijednost posla/usluge
Procijenjena vrijednost nabave je 75.000,00 HRK (iznos bez PDV-a).
Sudjelovanje
Sudjelovanje je otvoreno za sve pravne osobe koje se bave djelatnošću predmeta nabave.
Razdoblje implementacije zadataka
Usluge trebaju biti izvršene do 31.10.2022. godine, odnosno najkasnije do datuma završetka provedbe projekta.
Kriteriji dodjele
Posao/usluga će se dodijeliti ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom koja udovoljava zahtjevima
natječaja.
Podaci/dokumentacija koju mora predati ponuditelj
Ponuda
Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 31.1.2022. godine do 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon
tog roka neće se razmatrati. Ponude se podnose elektroničkom poštom.
Razdoblje valjanosti ponude
Ponude moraju ostati valjane 90 dana.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account