POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PROMOCIJE AKTIVNOSTI PROJEKTA ECOVINEGOALS

Sukladno potrebama realizacije projektnih aktivnosti projakta ECOVINEGOALS, udruga INFORMO objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PROMOCIJE AKTIVNOSTI PROJEKTA ECOVINEGOALS


1. Opći podaci o naručitelju
INFORMO - udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja
Ul. Sveta Catarina 9 | 52215 – Vodnjan, HRVATSKA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 00385 (0)52/512-318
Mobitel: 00385 (0)91/6189-032

2. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava usluge promocije aktivnosti projekta ECOVINEGOALS (broj projekta 866). Cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.


Svrha posla/usluge: promocija projektnih aktivnosti projekta koja uključuje:
- Izrada 2 priloga (1-3 minute) o aktivnostima na projektu ECOVINEGOALS
- Promocija rezultata projekta u medijima prvenstveno namijenjenima sektoru poljoprivrede, vinarstva i turizma, a zatim i ostaloj populaciji
- Deset objava promotivnog videa ECOVINEGOALS u medijima prvenstveno namijenjenima sektoru poljoprivrede, vinarstva i turizma, a zatim i ostaloj populaciji
- Odlazak na 1 ili 2 međunarodna događaja u Italiju s naručiteljem za potrebe promocije projektnih aktivnosti (troškovi puta i smještaja bit će pokriveni od strane naručitelja)
- Izrada izvještaja o praćenosti objava

Vrijednost posla/usluge
Procijenjena vrijednost nabave je 26.250,00 HRK (iznos bez PDV-a).

Sudjelovanje
Sudjelovanje je otvoreno za sve pravne osobe koje se bave djelatnošću predmeta nabave.

Razdoblje implementacije zadataka
Usluge trebaju biti izvršene do datuma završetka provedbe projekta, 28.2.2023.

Kriteriji dodjele
Posao/usluga će se dodijeliti ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom koja udovoljava zahtjevima natječaja.

Podaci/dokumentacija koju mora predati ponuditelj
Ponuda

Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 5.8.2022. godine do 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati. Ponude se podnose elektroničkom poštom.

Razdoblje valjanosti ponude
Ponude moraju ostati valjane 60 dana.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account