2REVIVE - Revival entrepreneurship through second chance

Program: Erasmus+
Ključna aktivnost: KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Projekt je financiran:
Početak/Kraj: 1.10.2017. - 30.9.2019.
Trajanje: 24 mjeseca
Nositelj projekta: Stowarzyszenie Avsi Polska (PL)

ads

Kao glavni prioritet Europe 2020, poduzetništvo je definirano kao jaki pokretač ekonomskog rasta i smanjenja nezaposlenosti. No, statistike pokazuju da čak 30 % novih poduzeća ne uspije opstati u prva 24 mjeseca, a 50 % novih poduzeća ne uspije opstati do pete godine poslovanja.

Stoga je projekt 2REVIVE zamišljen da potakne razvoj pozitivnog pristupa poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenost, samosvijest i samoučinkovitost kod poduzetnika koji otvaraju svoja poduzeća nakon već neuspjelih pokušaja, sve uz vodstvo i mentoriranje kako bi mogli uspješno iznova krenuti u poduzetništvo. Najvažniji elementi projekta su ohrabrivanje individualaca da nauče od svojih prethodnih iskustava kako bi povećali vjerojatnost da im buduća poduzeća uspiju, te omogućavanje kvalitetnog mentorstva i vodstva za osobni i profesionalni razvoj mentora i onih koje mentoriraju. Projekt će korisnicima također omogućiti pristup online alatu za samoprocjenu, vodič za mentore, te vodič za poduzetnike koji započinju iznova. Projektni partneri i dionici razmjeniti će know-how i prenijeti znanja, te dobiti nove uvide u temu projekta. 

Projekt 2REVIVE provodi se u šest zemalja: Poljskoj, Bugarskoj, Malti, Nizozemskoj, Hrvatskoj i Italiji.

Ciljane skupine

 • Poduzetnici koji su već prethodno bili otvorili poduzeće ali nije dobro napredovalo
 • Uspješni poduzetnici i vlasnici malih i srednjih poduzeća
 • Učitelji, mentori, centri i nezavisni stručnjaci u području obrazovanja, strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Ciljevi

Opći cilj projekta:

Poduprijeti razvoj pozitivnog pristupa poduzetništvu iz drugog pokušaja, te samouvjerenost, samosvijest i samoučinkovitost kod poduzetnika koji otvaraju svoja poduzeća drugi put, pomoću vodstva i mentoriranja kako bi mogli uspješno iznova krenuti u poduzetništvo.

Posebni ciljevi projekta:

 • Potaknuti poduzetnike da uče iz prethodnih iskustava pružanjem odgovarajućih alata za razumijevanje razloga vlastita neuspjeha, te njihovih poduzetničkih potencijala i stavova
 • Poduprijeti bivše poduzetnike da razviju svoje vještine i motivaciju za poduzetništvom kroz izradu praktičnog vodiča s detaljnim informacijama o pravilima i zakonima, te edukativnim izvorima za „poduzetništvo iz drugog pokušaja“, kao i instrukcijama i popisima za provjeru koji će im pomoći da ponovno izgrade poslovanje
 • Uspješnim poduzetnicima, vlasnicima malih i srednjih poduzeća, voditeljima strukovnog obrazovanja pružiti plan mentoriranja korak-po-korak o tome kako prenijeti znanje na one koje mentoriraju
 • Unaprijediti umrežavanje i suradnju poduzetnika, poduzeća i institucija za obrazovanje i strukovno obrazovanje

Aktivnosti

 • Definiranje glavnih dionika projekta
 • Priprema i implementacija nacionalnih planova diseminacije projekta
 • Istraživanje, upitnik i analiza ciljane skupine
 • Izrada posebnog izvješća svake zemlje o preprekama poduzetnika te njihovim potrebama za ponovno pokretanje poslova
 • Izrada online alata za samoprocjenu, vodiča za mentore i vodiča za poduzetnike koji ponovno pokušavaju pokrenuti posao
 • Testiranje i unapređenje materijala s ciljanom skupinom kako bi se temeljem njihovih sugestija unaprijedili potrebni alati i izradili materijali
 • Prezentiranje konačnih rezultata svim dionicima projekta te održavanje konferencije u Waršavi

Link na projekt:

Novosti

 • Alat za samoprocjenu

  Alat za samoprocjenu pomaže poduzetnicima kojima je pružena druga prilika da prepoznaju svoje prednosti i nedostatke u 7 kategorija koje se smatraju stupovima za vođenje i održavanje uspješnog poslovanja. Kroz alat za samoprocjenu, sudionici imaju priliku razumjeti i preispitati razloge svog neuspjeha, te se educirati za uspješniju budućnost. Alat se temelji na razgovorima s raznim poduzetnicima iz različitih europskih zemalja, čija poslovanja nisu uspjela iz raznih razloga. 

Partneri projekta

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account