POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PROMOCIJE AKTIVNOSTI PROJEKTA ECOVINEGOALS

Sukladno potrebama realizacije projektnih aktivnosti projakta ECOVINEGOALS, udruga INFORMO objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU PROMOCIJE AKTIVNOSTI PROJEKTA ECOVINEGOALS


1. Opći podaci o naručitelju
INFORMO - udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja
Ul. Sveta Catarina 9 | 52215 – Vodnjan, HRVATSKA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 00385 (0)52/512-318
Mobitel: 00385 (0)91/6189-032

2. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava usluge promocije aktivnosti projekta ECOVINEGOALS (broj projekta 866). Cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.


Svrha posla/usluge: promocija projektnih aktivnosti projekta koja uključuje:
- Izrada 2 priloga (1-3 minute) o aktivnostima na projektu ECOVINEGOALS
- Promocija rezultata projekta u medijima prvenstveno namijenjenima sektoru poljoprivrede, vinarstva i turizma, a zatim i ostaloj populaciji
- Deset objava promotivnog videa ECOVINEGOALS u medijima prvenstveno namijenjenima sektoru poljoprivrede, vinarstva i turizma, a zatim i ostaloj populaciji
- Odlazak na 1 ili 2 međunarodna događaja u Italiju s naručiteljem za potrebe promocije projektnih aktivnosti (troškovi puta i smještaja bit će pokriveni od strane naručitelja)
- Izrada izvještaja o praćenosti objava

Vrijednost posla/usluge
Procijenjena vrijednost nabave je 26.250,00 HRK (iznos bez PDV-a).

Sudjelovanje
Sudjelovanje je otvoreno za sve pravne osobe koje se bave djelatnošću predmeta nabave.

Razdoblje implementacije zadataka
Usluge trebaju biti izvršene do datuma završetka provedbe projekta, 28.2.2023.

Kriteriji dodjele
Posao/usluga će se dodijeliti ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom koja udovoljava zahtjevima natječaja.

Podaci/dokumentacija koju mora predati ponuditelj
Ponuda

Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 5.8.2022. godine do 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati. Ponude se podnose elektroničkom poštom.

Razdoblje valjanosti ponude
Ponude moraju ostati valjane 60 dana.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU STRUČNE ANALIZE KRAJOBRAZNOG PODRUČJA U SKLOPU PROJEKTA ECOVINEGOALS

Sukladno potrebama realizacije projektnih aktivnosti projakta ECOVINEGOALS, udruga INFORMO objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU STRUČNE ANALIZE KRAJOBRAZNOG PODRUČJA U SKLOPU PROJEKTA ECOVINEGOALS


1. Opći podaci o naručitelju
INFORMO - udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja
Ul. Sveta Catarina 9 | 52215 – Vodnjan, HRVATSKA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 00385 (0)52/512-318
Mobitel: 00385 (0)
091/6189-032

2. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je nabava usluga stručne analize područja krajobraza za pilot područje Vodnjan-Fažana-Bale i Istarske županije, za potrebe realizacije projekta ECOVINEGOALS (broj projekta 866).

Cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.

Svrha posla/usluge:
Svrha posla/usluge je uspješna provedba stručne analize podataka za područje Istre i pilot područje Vodnjan-Fažana-Bale, iz perspektive krajobraza, socio-ekonomske situacije i usluga ekosustava te doprinijeti preporukama i smjernicama za poboljšanje krajolika i staništa.

Opis posla i traženi rezultati:
1. Prikupljanje podataka za pilot područje (GIS podloge) i statistički podaci o zadanom području (dokument s GIS podlogama za područje Vodnjan-Fažana-Bale (land use, naturalness, protected areas, morphometry, elevation, inclination and aspects, geological and lithological aspects) i potkrijepljujući statistički podaci o području
2. Stručna analiza krajolika i staništa temeljem prikupljenih podataka u točki 1.
3. Profesionalna izrada Akcijskog plana za očuvanje krajobraznih staništa u vinorodnom području i valorizaciju usluga ekosustava (teritorij, dionici, strategija s ciljevima i prioritetima za očuvanje i zaštitu krajobraza, uporabe zemljišta i bioraznolikosti (životinja i biljaka), unapređenje i upravljanje okolišnim i prirodnim resursima - kratki opis aktivnosti, vrijeme potrebno za provedbu, relevantni dionici u procesu, potencijalni izvori financiranja)
4. Svi materijali bit će izrađeni i dostavljeni na engleskom jeziku.

Uspješno izvršeni rezultati:
Isporučena stručna analiza i izrada dokumenta s relevantnim podacima GIS podloga i statističkih podataka pilot područja, analiza i izrade dokumenta koja uključuje prethodno prikupljene podatke te socio-ekonomske i usluga ekosustava, usluga profesionalne izrade smjernica i aktivnosti za očuvanje krajobraznih staništa u vinorodnom području i valorizaciju usluga ekosustava, unapređenje i upravljanje okolišnim i prirodnim resursima.

Ponuda treba sadržavati navedene stavke:
1. Usluga stručne analize i izrade dokumenta s relevantnim podacima GIS podloga i statističkih podataka pilot područja

2. Usluga stručne analize i Izrade dokumenta koja uključuje prethodno prikupljene podatke te socio-ekonomske i usluga ekosustava

3. Usluga profesionalne izrade smjernica i aktivnosti za očuvanje krajobraznih staništa u vinorodnom području i valorizaciju usluga ekosustava, unapređenje i upravljanje okolišnim i prirodnim resursima

Vrijednost posla/usluge
Procijenjena vrijednost nabave je 124.000,00 HRK (iznos bez PDV-a).

Sudjelovanje
Sudjelovanje je otvoreno za sve pravne osobe koje se bave djelatnošću predmeta nabave.

Razdoblje implementacije zadataka
Usluge trebaju biti izvršene do 31.12.2022. godine, odnosno najkasnije do datuma završetka provedbe projekta.

Kriteriji dodjele
Posao/usluga će se dodijeliti ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom koja udovoljava zahtjevima natječaja.

Podaci/dokumentacija koju mora predati ponuditelj
Ponuda

Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 7.7.2022. godine do 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati. Ponude se podnose elektroničkom poštom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ili
poštom na adresu:
INFORMO - udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja
Ul. Sveta Catarina 9, 52215 Vodnjan-Dignano, uz naznaku: “Za natječaj ECOVINEGOALS – ne otvarati”

Razdoblje valjanosti ponude
Ponude moraju ostati valjane 60 dana.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU IZRADE PROMOTIVNOG VIDEA

Sukladno potrebama realizacije projektnih aktivnosti projakta ECOVINEGOALS, udruga INFORMO objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU IZRADE PROMOTIVNOG VIDEA


1. Opći podaci o naručitelju
INFORMO - udruga za poticanje zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja
Ul. Sveta Catarina 9 | 52215 – Vodnjan, HRVATSKA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 00385 (0)52/512-318
Mobitel: 00385 (0)
091/6189-032

2. Podaci o predmetu nabave
Predmet nabave je nabava usluge izrade promotivnog videa za projekt ECOVINEGOALS (broj projekta 866). Cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija.
Svrha posla/usluge: Snimiti dronom pejsaže, vinograde, berbu, sadnju i obradu vinograda, preradu grožđa na području Istre. Snimljeni materijal oblikovati u interesantan promotivni video koji će prikazati ključne informacije o projektu.
Izrada promotivnog videa uključuje:
- snimanje u visokoj rezoluciji
- snimanje dronom
- montaža, postprodukcija, čitanje teksta na engleskom jeziku
- prijevod teksta na hrvatski jezik - titlovi
- dodatno umetanje u titlove preostalih prijevoda tekstova partnera - talijanski, slovenski, srpski, crnogorski.
Konačno trajanje promotivnog videa - cca 3 minute.
Vrijednost posla/usluge
Procijenjena vrijednost nabave je 75.000,00 HRK (iznos bez PDV-a).
Sudjelovanje
Sudjelovanje je otvoreno za sve pravne osobe koje se bave djelatnošću predmeta nabave.
Razdoblje implementacije zadataka
Usluge trebaju biti izvršene do 31.10.2022. godine, odnosno najkasnije do datuma završetka provedbe projekta.
Kriteriji dodjele
Posao/usluga će se dodijeliti ponuditelju s najnižom ponuđenom cijenom koja udovoljava zahtjevima
natječaja.
Podaci/dokumentacija koju mora predati ponuditelj
Ponuda
Rok za dostavu ponuda
Ponudu naručitelj mora zaprimiti najkasnije do 31.1.2022. godine do 12:00 sati. Ponude zaprimljene nakon
tog roka neće se razmatrati. Ponude se podnose elektroničkom poštom.
Razdoblje valjanosti ponude
Ponude moraju ostati valjane 90 dana.

Uspješna priča – Marko Humar

Marko iz Šempasa u Sloveniji organizira tečajeve kuhanja za zdravu kuhinju od operacije transplantacije bubrega 2018. godine kada je morao promijeniti svoj način života i primijeniti posebnu prehranu. Vegetarijanac je od 1990. Marko je s vegetarijanskim kuhanjem započeo u Novoj Gorici prošle godine, a ugostiteljstvom se bavio u Novoj Gorici i Primorskoj regiji. Mnogima se to sviđa i želio je steći još iskustva i praktičan pogled na to kako pokrenuti društveno poduzeće. U Hrvatskoj je pronašao poduzetnicu-domaćina Vesnu Zinaić.

Ova je razmjena bila prva i za Vesnu i za Marka. Marko je o promociji i marketingu naučio putem interneta dok je stvarao vlastitu Facebook stranicu i stranicu za vlastite tečajeve kuhanja. Sada planira koristiti i Google Ads za neprofitne organizacije koje mogu pojačati njegovu internetsku prisutnost.

Read more ...

Započela provedba projekta Centar za održivi razvoj lokalne zajednice općine Biskupija

Tik prije zaoštravanja mjera za suzbijanje pandemije COVID 19, uspjeli smo održati naš prvi partnerski sastanak, tzv. Kick off.

26. i 27.11.2020. godine, okupili smo se u prostorijama Općine Biskupija u Orliću i prostorijama Udruge Atribut u Kninu, poštujući propisane distance i maskiranje po potrebi, dok je dio partnera sudjelovao online, putem Zoom aplikacije.

Read more ...
Page 1 of 5
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account